Wij zoeken een PHP programmeur

Kopjes gebruiken voor zoekmachine optimalisatie

Iedereen die een beetje weet hoe zoekmachine optimalisatie werkt is zich bewust van het belang van kopjes op je website. Deze kopjes maak je door gebruik te maken van de heading elementen (<h1> – <h6>). Toch bestaat er veel onduidelijkheid over het correcte gebruik van kopjes. Mag je bijvoorbeeld meerdere H1 kopjes op één pagina gebruiken? En welk heading element moet je bijvoorbeeld gebruiken voor een subtitel? In dit bericht probeer ik wat meer duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheden en regels bij het gebruik van heading elementen. Helaas bestaan er niet echt vaste regels voor het gebruik van heading elementen dus wat ik hier zeg zal op mijn eigen mening gebaseerd zijn.

De functie van heading elementen

Heading elementen op een website bieden een eenvoudige manier om aan te geven wat de kopjes zijn binnen een pagina op je website. Aan een bezoeker hoef je alleen maar te laten zien dat een stuk tekst groter of opvallender is dan een andere tekst om het een kopje te alten lijken en scannend lezen mogelijk te maken. Een zoekmachine ziet dit bijvoorbeeld niet. Een zoekmachine ziet geen opmaak van tekst maar alleen eigenschappen die toegekend worden aan een tekst. Een <a> element geeft bijvoorbeeld aan dat een tekst een link is. Een heading element geeft aan dat een stuk tekst een kopje is. Hiermee wordt het automatisch groter weergegeven op een pagina, maar begrijpt een zoekmachine ook dat het een kopje is.

Verschillende niveaus kopjes

Uiteraard zijn niet alle kopjes even belangrijk op een pagina. Daarom is er de mogelijkheid om de kopjes op te delen in 6 niveau’s (<h1>, <h2> … <h6>). Waarbij de H1 logischerwijs het belangrijkste is en de H6 het minst belangrijk. Met deze kopjes kan je dus tot zes niveaus diep structuur in de content van je pagina creëren. Let er op dat je niet geforceerd gebruik probeert te maken van alle niveaus van kopjes. Voor een gemiddelde pagina voldoet vaak het gebruik van alleen H1 en H2 kopjes. De diepere niveaus heb je alleen nodig bij langere artikelen. Op zich voldoet deze indeling voor een groot deel bij het gebruiken van kopjes, maar er bestaan ook nog veel onduidelijkheden hoe kopjes nu precies toegepast moeten worden op specifieke pagina’s.

Hoe moet je kopjes toepassen op een  gewone pagina op je website?

In het artikel “Why Structuring Your Website Matters” wordt een pagina op een website vergeleken met een hoofdstuk in een boek. Dit impliceert ook direct dat er maar één hoofdkopje kan zijn op deze pagina. Een hoofdstuk heeft immers maar één titel. Toch zie je nog veel websites waarbij er meerdere H1’s op een pagina gebruikt worden. Aan de hand van deze redenering lijkt dit echter onlogisch.

De kopjes van een lager niveau geven vervolgens secties, paragrafen, subparagrafen, alinea’s, etc. aan. Een hoofdstuk heeft altijd meerdere secties, paragrafen of alinea’s, het is dus belangrijk om meerdere kopjes van een lager niveau te gebruiken.

Kopjes gebruiken op je homepagina

Wanneer je gaat kijken naar de functie van je homepagina dan zou je dit kunnen vergelijken met de voorkant of de kaft van een boek. Het geeft de eerste informatie die iemand ziet. Het hoofdonderwerp van de kaft van je boek is daarmee het hoofdonderwerp van het gehele boek, dus je gehele website. In de H1 op de homepagina moet je dus de kern van de gehele website samenvatten. De subsecties van je homepagina (de onderdelen die later in een eigen pagina worden uitgewerkt) zou je dus met een h2 kopje moeten benoemen.

Kopjes en zoekmachine optimalisatie

Bij het schrijven van gewone teksten op je website moet je je niet te veel richten op zoekmachine optimalisatie. Uiteraard moet je zorgen voor genoeg content en moet je opletten dat je dezelfde termen gebruikt als je doelgroep. Maar uiteindelijk schrijf je je teksten nog steeds voor je bezoekers en niet voor de zoekmachines. Bij de kopjes heb je echter al wat meer vrijheid om eens goed na te denken wat duidelijk is voor je bezoekers en wat slim is voor zoekmachine optimalisatie.

Zoals gezegd geeft een H1 altijd het hoofdonderwerp van een pagina aan. Wanneer je je website goed gestructureerd hebt, heeft iedere pagina ook maar één hoofdonderwerp. Zorg er dus voor dat je belangrijkste zoekwoord waarmee je op die pagina gevonden wilt worden in je H1 staat.

Uit een goed zoekwoordonderzoek komt ook naar voren dat je doelgroep niet alleen zoekt op het hoofdzoekwoord, maar ook op varianten van dit zoekwoord en combinaties van dit zoekwoord met andere woorden. Hiervoor kan je de kopjes van een lager niveau gebruiken. Door hier te proberen de zoekwoordcombinaties en –varianten terug te laten komen kan je deze woorden eenvoudig optimaliseren zonder er een hele aparte pagina voor te schrijven. Let er wel op dat je in de alinea die op een kopje volgt ook daadwerkelijk over het onderwerp schrijft. Een bezoeker verwacht die informatie namelijk op basis van je kopje.

Logo als h1 heading

Vaak wordt gezegd dat je logo de belangrijkste informatie bevat van je website. Je logo geeft immers de kern van je onderneming weer. Vaak bevat een logo ook een tagline waar de belangrijkste werkzaamheden in worden samengevat. Het logo van E-difference bevat bijvoorbeeld de tagline ‘online marketing’. Dit is ook het onderwerp van de website van E-difference. Er wordt daarom wel eens gesuggereerd om je logo altijd in een H1 element te zetten en met behulp van link: CSS image replacement de bedrijfsnaam en de tagline toe te voegen. Hierdoor staat de belangrijkste informatie over je website (bedrijfsnaam en hoofdonderwerp) altijd in het belangrijkste kopje.

Dit gaat echter alleen op voor je homepagina. Hier wil je namelijk het hoofdonderwerp van je website optimaliseren, op iedere andere pagina wil je het onderwerp van die pagina optimaliseren. De H1 moet dus het onderwerp van de pagina bevatten en niet het onderwerp van de website. Gebruik je logo dus alleen als H1 op je homepagina.

Subtitels in kopjes?

Een andere lastige kwestie is het gebruik van subtitels. In principe kan iedere titel ook een toevoeging hebben aan de hand van een subtitel. Maar hoe moet je deze verwerken in de heading elementen?  Hier zijn verschillende meningen over. Sommigen zeggen dat een subtitel niet in een heading element moet komen te staan omdat het iets over de titel zegt en niet over de pagina. Aan de andere kant bevat een subtitel vaak additionele informatie over het onderwerp van de pagina. Vanuit zoekmachine optimalisatie oogpunt zou het dan verstandig kunnen zijn om deze informatie in een kopje te zetten.

Een andere manier die vaak genoemd wordt is een subtitel in een H2 te plaatsen aangezien. Er zijn echter verschillende redenen te bedenken waarom dit niet logisch is. De belangrijkste is dat een H2 iets zegt over een lager niveau dan een H1. Het is namelijk een subkopje. De subtitel zegt net als de titel iets over de gehele pagina. Dit kan dus nooit een H2 zijn.

Een laatste manier die naar voren komt aan de hand van discussies over dit onderwerp, is de subtitel op te nemen in het H1 element van de titel. Normaal gesproken zou de tekst van de subtitel daarmee visueel weergegeven worden als de titel, maar door de subtitel in een te plaatsen kan deze een andere opmaak krijgen.

Voor subtitels is er dus geen eenduidige oplossing die de ‘correcte’ manier zou moeten zijn. In principe is het zo dat wanneer je SEO doeleinden de informatie in de subtitel belangrijk wilt maken je het binnen de H1 zou kunnen plaatsen. Anders zou je de subtitel niet de waarde van een kopje hoeven toe te kennen.

Voor dit blogbericht heb ik informatie en meningen verzameld via Twitter en Google Wave. Ik wil daarbij Roy Huiskes, Eduard Blacquiere, Arjan Snaterse, Sander Heilbron en Martin vander Linden bedanken voor hun inbreng.

2 Reacties op “Kopjes gebruiken voor zoekmachine optimalisatie”

  1. Annemieke zegt:

    Erg informatief blog! Het is inderdaad verrassend hoeveel onduidelijkheid er nog bestaat over het correct gebruiken van kopjes. Dit terwijl koppen ideaal zijn om zoekwoorden extra aandacht te geven.

  2. Claudia zegt:

    Handig artikel dit! Eigenlijk heel basic informatie, maar ik denk dat veel mensen nog niet helemaal bewust zijn van hoe kopjes gebruikt kunnen worden, zoals Annemieke al aangeeft is het ideaal om zoekwoorden in te verwerken. Ik denk dat dit artikel veel verduidelijking geeft.

Reageer